ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์

1.สำหรับผู้ที่ซื้อสีผึ้งชนิดแท่ง ไม่ควรหมุนให้เนื้อสีผึ้งออกมามากเกินไปเพราะเนื้อของสีผึ้งจะมีความนุ่มแตกต่างจากเนื้อลิปสติกทั่วไปหากหมุนออกมามากเกินไปจะทำให้ไม่สามารถหมุนให้เนื้อลงกลับในแท่งได้ หมุนแต่เพียงพอใช้เท่านั้น

2.ระวังการเก็บในที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว เช่น ในรถยนต์ หรือที่ที่มีแสงแดดส่องถึงอาจจะทำให้สีผึ้งละลายได้ สามารถเก็บสีผึ้งไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ ไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็น

ขอบคุณที่วางใจคำน่อย

นโยบายและขอบเขตความรับผิดชอบของร้าน

ให้กำลังใจสีผึ้งคำน่อยด้วยการให้ดาวหรือกลับมารีวิวได้ที่

https://goo.gl/2AF5o9